Gericht op een betere balans tussen dier, milieu en mens

Wij kunnen niet in één dag de wereld veranderen, maar samen met jou doen we elke dag een stapje. Binnen het Tante Door kipconcept streven wij naar een continue verbetering van de balans tussen de facetten dier, milieu en mens. Om tot een, naar onze mening, betere balans te komen hebben wij weloverwogen keuzes gemaakt. Keuzes als het langzaam groeiende ras, de leeftijd van onze kippen, het soort voer, het niet gebruik maken van medicijnen, het gegarandeerde inkomen voor onze Tante Door boeren, maar ook de vestigingsplaatsen van onze bedrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds onze start in 2014 hopen wij dat onze keuzes binnen het Tante Door kipconcept hebben geleid tot een bijdrage aan een betere balans tussen dier, milieu en mens.

Dierenwelzijn
Binnen het Tante Door kipconcept hebben wij bewust gekozen voor een langzaam groeiend ras. Zo leeft Tante Door gemiddeld 30% langer dan een reguliere kip. Naast een optimaal stalklimaat, stalverrijking en afleidingsmateriaal hebben onze kippen een natuurlijk dag- en nachtritme. Binnen ons concept kijken wij niet alleen naar het maximaal aantal kippen per vierkante meter, maar juist ook naar het maximaal aantal kilo per vierkante meter. Tevens vinden wij het belangrijk dat naast onze boeren ook het moederdierbedrijf, de broederij en de slachterij in Nederland gevestigd zijn om de onderlinge transporttijden zo kort als mogelijk te houden.

Milieu
Veel dierlijke producten hebben in een bepaalde mate een CO2-voetafdruk. Omdat onze Tante Door kippen trager groeien en langer leven dan bijvoorbeeld reguliere kippen hebben zij ook meer voer nodig. Als wij de vergelijking trekken op het gebied van de CO2-voetafdruk tussen bijvoorbeeld reguliere en biologische kippen zijn wij van mening dat onze Tante Door kippen hier tussenin zitten. Ook de soja die wij voor het voer van onze Tante Door kippen gebruiken is verantwoorde soja (RTRS), dit houdt in dat er bij het telen is gelet op het verantwoordelijk omgaan met de wetgeving, arbeid, gemeenschap, natuurlijke omgeving en goede landbouwpraktijken.

Mens
Wij vinden het belangrijk dat onze Nederlandse boeren een eerlijke prijs ontvangen. Wij voorzien de boer in een gegarandeerd inkomen wat neerkomt op een vaste prijs per vierkante meter voor het verzorgen van onze Tante Door kippen. Dagelijks zetten onze boeren zich met volle overgave in om Tante Door een goed leven te geven. Onze boeren geven aan dat zij veel plezier beleven aan het verzorgen van onze Tante Door kippen en trots zijn om deel uit te maken van dit mooie concept.