Onze bedrijven

Het Tante Door kipconcept bestaat uit een keten van Nederlandse bedrijven die ook allemaal in Nederland gevestigd zijn. Een groot deel van deze bedrijven, zoals de moederdierenstal, de broederij, de slachterij en de uitsnijderij zijn familiebedrijven. Wij vinden openheid en transparantie erg belangrijk en daarom stellen wij ook graag de bedrijven in de keten aan je voor. Klik op de iconen om snel naar het desbetreffende ketenonderdeel te gaan. Binnen de keten zijn er ook rollen toegewezen. Zo is de voerfabriek bijvoorbeeld de ketencoördinator en de verwerking de ketenbeheerder (Veldhoven Kipproducten).

De eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door de onafhankelijke partij Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Moederdieren (vermeerderingsbedrijf)

De moederdieren van Tante Door worden gehouden bij Nederlandse boeren. Een moederdierenstal wordt ook wel een vermeerderingsbedrijf genoemd. Hier lopen de hanen en hennen samen vrij rond in een stal waar het tussen de 20 en 22 graden is, dit is de ideale temperatuur voor moederdieren. De hanen en hennen krijgen verschillend voer dat op hun behoefte is afgestemd. De eieren die de hennen vanaf dat moment leggen zijn bevrucht en worden broedeieren genoemd. Uit deze broedeieren komen vervolgens onze Tante Door kippen.

De moederdierenstal moet dan ook een geldig IKB-certificaat hebben op de datum van levering. Klik hier voor welke eisen dit zijn.

De broedeieren mogen niet afkomstig zijn uit een ander land dan Nederland.

Dit ras dient goedgekeurd te worden door de ketenbeheerder. De rassen welke gebruikt mogen worden zijn: Ranger Gold, Ranger Classic of Hubbard JA 987 of 757. De kuikens van deze rassen hebben een maximale groei van 50 gram per dag.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Broederij

Broederij Schotman is de broederij in het Tante Door kipconcept. Dit is een Nederlandse broederij dat voortdurend bezig is met innovatie, kwaliteit en hygiëne. Zo waren zij de eerste broederij in Nederland met het toepassen van in ovo entingen. Deze entingen zijn nu wettelijk verplicht. Ook hebben zij als een van de eerste broederijen in Nederland vroege voeding (early feeding) geïmplementeerd. Op deze manier hebben de Tante Door kuikens bij uitkomst direct beschikking over water en voer.

De broederij moet dan ook een geldig IKB-certificaat hebben. Klik hier voor welke eisen dit zijn.

Er vindt controle plaats op VB-nummers of de broedeieren afkomstig zijn van Nederlandse moederdieren. Ook wordt er gecontroleerd of de vermeerderingsbedrijven in het bezit zijn van een geldig IKB-certificaat op de datum van levering.

Er moet een door de ketenbeheerder goedgekeurd overzicht aanwezig zijn van vermeerderingsbedrijven die gebruikt worden voor Tante Door.

Dit ras dient goedgekeurd te worden door de ketenbeheerder. De rassen welke gebruikt mogen worden zijn: Ranger Gold, Ranger Classic, Rustic Gold of Hubbard JA 987 of 757. De kuikens van deze rassen hebben een maximale groei van 50 gram per dag.

De broederij heeft hiervoor een Tante Door contract ondertekend. Dit contract is ook ondertekend door de ketenbeheerder.

Er wordt gecontroleerd of de broederij gebruik maakt van early feeding.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Voerfabriek (ketencoördinator)

Tante Door krijgt speciaal voer wat vrij is van coccidiostatica en antibiotica. Het voer, afkomstig uit een Nederlandse voerfabriek, is plantaardig en dus zonder dierlijke producten (melk- en visproducten zijn wel toegestaan). Het bestaat uit verschillende soorten granen zoals: tarwe, maïs en haver. Hier worden nog mineralen, vitaminen en soja aan toegevoegd. De soja die wij hiervoor gebruiken is verantwoorde soja (RTRS), dit houdt in dat er bij het telen is gelet op het verantwoordelijk omgaan met de wetgeving, arbeid, gemeenschap, natuurlijke omgeving en goede landbouwpraktijken. De voerfabriek heeft een coördinerende rol m.b.t. boerderijen in de keten.

Coöperatie De Valk Wekerom is de voerfabriek in het Tante Door kipconcept. Deze voerfabriek bestaat al meer dan 100 jaar en produceert kwalitatief hoogwaardige diervoeders voor met name pluimvee-, varkens- en rundveehouders. De coöperatie De Valk Wekerom is een autoriteit op het gebied van vleeskuikens en vleeskuikenvoer. Dagelijks zetten zij zich in voor de productie van kwalitatief hoogwaardige diervoeders, het optimaliseren van processen en streven zij naar een nog duurzamere pluimveesector.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Boerderijen (vleeskuikenhouder)

Onze Tante Door kippen groeien op bij onze eigen boeren in Nederland. Dagelijks zetten zij zich met volle overgave in om Tante Door een goed leven te geven. Onze boeren geven aan dat zij veel plezier beleven aan het verzorgen van onze Tante Door kippen en trots zijn om deel uit te maken van dit mooie concept. Tante Door boeren worden zorgvuldig geselecteerd. Op dit moment is er een vast aantal boeren die Tante Door kippen houden. Vanaf het moment dat de kuikens binnenkomen bij de Tante Door boeren tot het moment dat ze het erf weer verlaten streven de boeren naar optimale omstandigheden. Zo krijgen de kuikens voer dat op leeftijd is afgesteld, hebben ze beschikking tot onbeperkt schoon drinkwater en wordt het klimaat binnen de stal (temperatuur & luchtcirculatie) optimaal afgestemd. Door de ramen en deuren in de stal heeft Tante Door een natuurlijk dag- en nachtritme.

De boederij moet dan ook een geldig IKB-certificaat hebben. Klik hier voor welke eisen dit zijn.

De stallen moeten opgeruimd en hygiënisch zijn. Dit geldt met name voor de voer- en drinkvoorzieningen.

Op het VKI-formulier moet duidelijk aangegeven worden of het een Tante Door koppel betreft. De boerderij heeft, in tijd (per ronde) of plaats (stal) gescheiden, de mogelijkheid om ook vleeskuikens te houden die niet onder het concept Tante Door vallen.

De ketenbeheerder heeft een lijst met welke bedrijven zijn goedgekeurd en geeft aantallen door aan zowel de broederij als de ketencoördinator.

De kuikens moeten afkomstig zijn van een Nederlandse broederij en Nederlandse moederdieren.

Het Tante Door Paspoort wordt aangeleverd door de broederij. Deze dient ingevuld te worden en doorgestuurd te worden naar de ketenbeheerder.

Gemiddeld (over de gehele periode) mogen er per m2 vloeroppervlak niet meer dan 17 dieren zijn.

Op de voerbonnen dient vermeld te staan dat het om Tante Door voer gaat. Daarnaast dient er ook op vermeld staan dat dit voer is zonder coccidiostatica en zonder antibiotica.

Dit door aanwezigheid van een daglicht doorlatend oppervlak van minimaal 1 m2 per 150 m2 stalvloeroppervlak of door lichtkoepels waardoor er minimaal 75% van het stalvloeroppervlak verlicht wordt.

In de stal is het minstens 6 uur aaneengesloten donker.

De balen dienen gelijkmatig verdeeld te worden over de stal. 1 baal per 1000 dieren en de balen moeten boven het niveau van het strooisel uitsteken. Dit dient toegepast te worden vanaf een leeftijd van 2 weken. 1 baal is 20 kg

1 keer per jaar dient het ventilatiesysteem te worden doorgemeten door een klimaatdeskundige van een extern bedrijf en jaarlijks door iemand van de ketencoördinator.

Per 500 dieren is er 1 meter zitstok aanwezig. De zitstokken dienen verhoogd aangebracht te worden.

Tijdens de lichtperiode dient er een radio aan te staan in de stal.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van strocrush, houtkrullen of vlas.

Gemiddeld is de leeftijd in de praktijk 46 dagen met een variatie van 43 tot 49 dagen.

Er mogen hierbij geen machines gebruikt worden.

Het maximale vloeroppervlak van een stal bedraagt 2000 m2.

De doorloopdouche dient zodanig gesitueerd te zijn dat het niet mogelijk is om het schone gedeelte van het bedrijf te betreden zonder door de doorloopdouche te gaan.

Doordat de ketenbeheerder vroegtijdig op de hoogte is, kan in de planning en verwerking van de producten hier rekening mee gehouden worden. Doelstelling is om het vlees van de Tante Door kippen die antibiotica gehad hebben niet als Tante Door te verkopen. Bekijk ook de schakel verwerking (ketenbeheerder) voor nadere toelichting

Indien er onverhoopt toch antibiotica gebruikt moet worden, dan wordt er een extra wachttermijn van 20% gehanteerd bovenop de reguliere wachttermijn. Bekijk ook de schakel verwerking (ketenbeheerder) voor nadere toelichting.

Hierin dient de reden van toediening en hoe dit voorkomen kan worden schriftelijk vastgelegd te worden. Dit dient nagestuurd te worden aan de ketenbeheerder en de coördinerende partij. Dit dient ondertekend te worden door de boerderij en door de dierenarts.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Familie van Meijeren

“Wij zijn Willem en Elsbeth uit Haastrecht en hebben een gemengd bedrijf van Tante Door kippen en melkkoeien met bijbehorend jongvee. Al meer dan 3 jaar verzorgen wij met liefde én plezier Tante Door kippen.

Het Tante Door kipconcept heeft ons werkplezier weer helemaal teruggebracht. Natuurlijk weet je dit niet van tevoren zodra je aan een nieuw concept begint, maar wij zijn er echt heel blij mee. Daarnaast sprak de kleinschaligheid van het concept ons juist aan én het feit dat het een eerlijk verdienmodel is voor ons als boerderij.”

Gewoon trots op het feit dat je weet dat je een gezonde kip een goed leven geeft.”

Familie Geerligs

“Wij zijn Alex en Rienkje en wonen met ons gezin in het mooie Friesland. Wij zijn trots het Tante Door concept en uiten dit graag.

Het is voor ons een overzichtelijke en mooie manier van dieren houden. Het totaalconcept klopt van voor naar achter én het is een eerlijk verdienmodel. Omdat wij een relatief kleine stal hebben past dit gewoon bij ons en is goed te combineren met alle andere activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat op het vlak van communicatie de lijnen kort zijn. Er wordt ook echt wat met onze feedback gedaan. Allemaal ten goede van het concept en het dierenwelzijn. Dat laatste is voor mij het allerbelangrijkste. Het zijn gezonde en fitte kippen en je wilt ze een goed leven geven.”

Samen met Tante Door gaan we ervoor!

Richard

“Mijn naam is Richard en ik verzorg Tante Door kippen in onze stal nabij Doetinchem. Wij hebben jarenlange ervaring opgebouwd met andere kipconcepten. 2 jaar geleden heb ik mij aangesloten bij het Tante Door concept. Ik heb hier geen moment spijt van! Tante Door is een kleiner concept en dit past juist goed bij mij.

Naast de vaste rondes zit ik ’s avonds ook wel eens gewoon bij de kippen te kijken. Persoonlijk vind ik het mooist als er net nieuwe kuikens in de stal zitten. Naarmate ze ouder worden zie je ze springen op de balen luzerne en ermee spelen. En nog wat later zie je zelfs wat haantjesgedrag onderling. Ook mijn jongste zoon vindt dat prachtig om te zien.”

“Trots op dit mooie Nederlandse concept!”

Manuel

“Ik ben Manuel en onze stal ligt naast onze woning. Al meer dan 5 jaar verzorg ik Tante Door kippen. Dit unieke kipconcept is ideaal voor mij als boer om te combineren met mijn andere werkzaamheden. De Tante Door kippen doen het hartstikke goed en zijn helemaal fit. En dat allemaal zonder gebruik te hoeven maken van antibiotica of coccidiostatica. Gewoon een mooi en gezond dier.
Tante Door kippen zijn daarnaast ook nieuwsgierig en vol energie. Dat is ook goed te zien bij de verhoogde zitstokken. Vanaf de derde week wordt er ook gretig gebruik van gemaakt. Echt prachtig om te zien. Ik loop elke dag dan ook met plezier door de stal heen om het voer te gaan strooien.”

Mooi dat het concept volledig antibioticavrij is!

Barry

“Mijn naam is Barry en samen met Thijs verzorg ik sinds 2021 Tante Door kippen. Wij vinden het belangrijk om vooruit te blijven kijken en de ontwikkelingen in de pluimveesector op de voet te volgen. Daarom hebben wij Tante Door als concept ook omarmt. En daarnaast sluit het concept ook perfect aan bij de grootte van de stal.

Het verzorgen van de Tante Door kippen geeft ons veel werkplezier terug. Je merkt dat de kippen het goed doen. Ook het voer wat zij krijgen is goed en dat merken wij aan het feit dat de stal droger is.”

Trotse Tante Door boer!”

Patrick

“Mijn naam is Patrick en ik ben 3 jaar geleden begonnen met het verzorgen van Tante Door kippen in 1 stal. Ik ben inmiddels zo enthousiast over het concept dat ik nu in 3 stallen op 3 verschillende locaties in de Achterhoek Tante Door kippen verzorg.

De Tante Door kip is een ander ras en groeit langzamer dan een reguliere kip. Maar dat betekent niet dat zij niet actief of levendig zijn. Integendeel zelfs! Echt leuk om te zien dat de kippen met de verhoogde zitstokken en balen luzerne aan het spelen zijn. Het geeft mij voldoening om voor deze mooie en gezonde dieren te zorgen. Het Tante Door controleprogramma is ook goed doordacht en met het totaalconcept wordt er een eerlijk verdienmodel gerealiseerd naar alle schakels toe in de keten. Dus ook naar ons toe als boer.”

Tante Door geeft mij echt voldoening als boer.”

Matthieu

“Mijn naam is Matthieu en begin dit jaar ben ik gestart met het verzorgen van Tante Door kippen. Door het praten met andere boeren raakte ook ik erg enthousiast over dit concept. En dat is ook gelijk het bijzondere aan dit concept; er is gewoon goede communicatie onderling. Niet alleen tussen de verschillende schakels zoals de moederdierenstal of de broederij, maar ook juist tussen de Tante Door boeren. Het grote voordeel ervan is dat je onderling ervaringen kunt uitwisselen.

Dit allemaal draagt bij in het nog beter maken van het concept en uiteindelijk in een betere balans tussen dier, milieu en mens.”

Geweldig om te zien dat alle bedrijven in de keten in Nederland gevestigd zijn.

Familie Van Meijeren

“Wij zijn Willem en Elsbeth uit Haastrecht en hebben een gemengd bedrijf van Tante Door kippen en melkkoeien met bijbehorend jongvee. Al meer dan 3 jaar verzorgen wij met liefde én plezier Tante Door kippen.

Het Tante Door kipconcept heeft ons werkplezier weer helemaal teruggebracht. Natuurlijk weet je dit niet van tevoren zodra je aan een nieuw concept begint, maar wij zijn er echt heel blij mee. Daarnaast sprak de kleinschaligheid van het concept ons juist aan én het feit dat het een eerlijk verdienmodel is voor ons als boerderij.”

Familie Geerligs

“Wij zijn Alex en Rienkje en wonen met ons gezin in het mooie Friesland. Wij zijn trots het Tante Door concept en uiten dit graag.

Het is voor ons een overzichtelijke en mooie manier van dieren houden. Het totaalconcept klopt van voor naar achter én het is een eerlijk verdienmodel. Omdat wij een relatief kleine stal hebben past dit gewoon bij ons en is goed te combineren met alle andere activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat op het vlak van communicatie de lijnen kort zijn. Er wordt ook echt wat met onze feedback gedaan. Allemaal ten goede van het concept en het dierenwelzijn. Dat laatste is voor mij het allerbelangrijkste. Het zijn gezonde en fitte kippen en je wilt ze een goed leven geven.”

Familie Rona

“Wij zijn Gerben en Chantal en wonen met ons gezin in Overijssel. Vanuit onze inmiddels 10-jarige ervaring met het verzorgen van reguliere kippen zijn wij dit jaar begonnen met onze eerste stal met Tante Door kippen. Uit pure interesse en gewoon nieuwsgierigheid zijn wij in contact gekomen met dit mooie concept.

Het totaalplaatje met daarbij het uitgebreide controleprogramma sprak ons direct aan. Gewoon mooi dat dit concept geheel antibioticavrij is en dat er over heel veel zaken nagedacht is op het gebied van dierenwelzijn. Zoals bijvoorbeeld het afleidingsmateriaal en het aantal kippen per vierkante meter. Maar ook een beter verdienmodel naar ons toe als boer.”

Richard

“Mijn naam is Richard en ik verzorg Tante Door kippen in onze stal nabij Doetinchem. Wij hebben jarenlange ervaring opgebouwd met andere kipconcepten. 2 jaar geleden heb ik mij aangesloten bij het Tante Door concept. Ik heb hier geen moment spijt van! Tante Door is een kleiner concept en dit past juist goed bij mij.

Naast de vaste rondes zit ik ’s avonds ook wel eens gewoon bij de kippen te kijken. Persoonlijk vind ik het mooist als er net nieuwe kuikens in de stal zitten. Naarmate ze ouder worden zie je ze springen op de balen luzerne en ermee spelen. En nog wat later zie je zelfs wat haantjesgedrag onderling. Ook mijn jongste zoon vindt dat prachtig om te zien”

Manuel

“Ik ben Manuel en onze stal ligt naast onze woning. Al meer dan 5 jaar verzorg ik Tante Door kippen. Dit unieke kipconcept is ideaal voor mij als boer om te combineren met mijn andere werkzaamheden. De Tante Door kippen doen het hartstikke goed en zijn helemaal fit. En dat allemaal zonder gebruik te hoeven maken van antibiotica of coccidiostatica. Gewoon een mooi en gezond dier.
Tante Door kippen zijn daarnaast ook nieuwsgierig en vol energie. Dat is ook goed te zien bij de verhoogde zitstokken. Vanaf de derde week wordt er ook gretig gebruik van gemaakt. Echt prachtig om te zien. Ik loop elke dag dan ook met plezier door de stal heen om het voer te gaan strooien.”

Barry

“Mijn naam is Barry en samen met Thijs verzorg ik sinds 2021 Tante Door kippen. Wij vinden het belangrijk om vooruit te blijven kijken en de ontwikkelingen in de pluimveesector op de voet te volgen. Daarom hebben wij Tante Door als concept ook omarmt. En daarnaast sluit het concept ook perfect aan bij de grootte van de stal.

Het verzorgen van de Tante Door kippen geeft ons veel werkplezier terug. Je merkt dat de kippen het goed doen. Ook het voer wat zij krijgen is goed en dat merken wij aan het feit dat de stal droger is.”

Patrick

“Mijn naam is Patrick en ik ben 3 jaar geleden begonnen met het verzorgen van Tante Door kippen in 1 stal. Ik ben inmiddels zo enthousiast over het concept dat ik nu in 3 stallen op 3 verschillende locaties in de Achterhoek Tante Door kippen verzorg.

De Tante Door kip is een ander ras en groeit langzamer dan een reguliere kip. Maar dat betekent niet dat zij niet actief of levendig zijn. Integendeel zelfs! Echt leuk om te zien dat de kippen met de verhoogde zitstokken en balen luzerne aan het spelen zijn. Het geeft mij voldoening om voor deze mooie en gezonde dieren te zorgen. Het Tante Door controleprogramma is ook goed doordacht en met het totaalconcept wordt er een eerlijk verdienmodel gerealiseerd naar alle schakels toe in de keten. Dus ook naar ons toe als boer.”

Matthieu

“Mijn naam is Matthieu en begin dit jaar ben ik gestart met het verzorgen van Tante Door kippen. Door het praten met andere boeren raakte ook ik erg enthousiast over dit concept. En dat is ook gelijk het bijzondere aan dit concept; er is gewoon goede communicatie onderling. Niet alleen tussen de verschillende schakels zoals de moederdierenstal of de broederij, maar ook juist tussen de Tante Door boeren. Het grote voordeel ervan is dat je onderling ervaringen kunt uitwisselen.

Dit allemaal draagt bij in het nog beter maken van het concept en uiteindelijk in een betere balans tussen dier, milieu en mens.”

Slachterij

Het slachten van onze Tante Door kippen vindt in Nederland plaats. De kippen worden met de hand gevangen. Dit gebeurt vroeg in de ochtend wanneer het nog schemert, dan zijn de kuikens het rustigst. Na minimaal transport worden de kippen binnen 3 uur na aankomst bij de slachterij met de hand geslacht, maar te allen tijde onder verdoving. Vanaf het moment van binnenkomst tot op het moment dat het vlees de slachterij verlaat staat het proces onder toezicht van het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Ieder koppel krijgt een eigen badgenummer, zo is altijd te achterhalen waar het vlees vandaan komt en je dus altijd verzekerd bent van een echt stukje Tante Door kip.

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs is de slachterij in het Tante Door kipconcept. Dit is een Nederlandse slachterij dat voortdurend bezig is met het innoveren van hun processen. Zij beschikken over de meest moderne en hygiënische verwerkingsmethoden. Deze voldoen aan alle strikte kwaliteits- en dierenwelzijnseisen.

De Tante Door vleeskuikens mogen alleen afkomstig zijn van boerderijen welke in Nederland gevestigd zijn. De slachterij moet ook in Nederland gevestigd zijn.

Er mogen alleen vleeskuikens worden gebracht indien de boerderij die levert over een geldig Tante Door certificaat beschikt.

De transporteur dient in het bezit te zijn van de juiste certificaten die gelden bij het transporteren van levende dieren.

Er wordt gecontroleerd of de grootte van de oppervlakte, waar de kuikens in los gelaten worden bij aankomst van de slachterij, gelijk of groter is dan de oppervlakte waar zij vandaan komen tijdens het transport.

Waar levende kuikens zijn is er blauw licht aanwezig in de slachterij. Bij de rustplaats is dit niet nodig. Kippen nemen licht waar via de ogen en cellen in de hersenen. Kleuren met hoge golflengtes zoals rood, dringen verder de huid en schedel in en kunnen voor onrust zorgen. Kleuren met een lage golflengte zoals blauw, zorgen juist voor rust en hebben een kalmerend effect. Om stress bij de kuikens te voorkomen wordt blauw licht gebruikt in de slachterij.

Er wordt gecontroleerd of de temperatuur van de broeibak maximaal 53 graden celsius is en de epidermus aanwezig blijft. Tevens vindt er controle plaats of er steekproefsgewijs gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van de epidermus (opperhuid).

Met betrekking tot de houdbaarheid worden de volgende eisen gesteld aan verzendklaar product:

  • Kiemgetal van max. 1 miljoen
  • 10.000 entero

Het vlees mag niet in aanraking gekomen zijn met bijvoorbeeld de maag- of darminhoud.

Tante Door vlees dient in alle stadia van het voortbrengingsproces als zodanig herkenbaar te zijn en zodanig behandeld te worden dat vermenging met ander vlees wordt voorkomen.

Door middel van een massabalans wordt op maandbasis de hoeveelheid inkomende Tante Door kuikens/geslacht gewicht vergeleken met de als Tante Door uitgaande hoeveelheid.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Verwerking (ketenbeheerder)

Dit is een Nederlands familiebedrijf welke al meer dan 80 jaar bestaat met inmiddels de derde generatie als directie en management. Veldhoven Kipproducten werkt volgens de strengste kwaliteitseisen. Er wordt voortdurend gecontroleerd op materialen en producten. De bedrijfsruimtes voldoen aan alle eisen die de wet stelt en ook de medewerkers zijn gecertificeerd volgens de laatste normen. Veldhoven Kipproducten is tevens beheerder van de keten en eigenaar van het merk Tante Door.

Tante Door vlees dient in alle stadia van het voortbrengingsproces als zodanig herkenbaar te zijn en zodanig behandeld te worden dat vermenging met ander vlees wordt voorkomen.

Door middel van een massabalans wordt op maandbasis de hoeveelheid inkomende Tante Door kuikens/geslacht gewicht vergeleken met de als Tante Door uitgaande hoeveelheid.

Geen leveringen onder Tante Door label aan supermarkten (uitsluitend aan speciaalzaken en foodservice).

Het houden van Tante Door kippen is voor iedere boer een nieuwe ervaring. Dit komt door het ras, de leefwijze, opgroei en voeding van Tante Door. Mochten onze Tante Door kippen overhoopt toch ziek worden en de natuurlijke middelen niet werken dan krijgen zij na onderzoek van de dierenarts antibiotica toegediend door de dierenarts. Sinds de start van het concept in 2014 zijn wij pas vijfmaal genoodzaakt geweest antibiotica te gebruiken (datum van schrijven februari 2022).
Over de jaren heen hebben wij al meer dan 500 koppels gehad, hiervan is dus minder dan 1% geholpen met antibiotica. Een feit waar wij erg trots op zijn. Deze kippen zullen niet onder het Tante Door kipconcept verkocht worden. Bij wijze van hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden als dit conflicteert met de leveringsplicht naar de versspecialist. In dat geval vermelden wij aan de versspecialist dat er antibiotica gebruikt is (inclusief extra wachttermijn bovenop de wettelijke wachttermijn). Dit is nog nooit voorgekomen (datum van schrijven februari 2022).

Vergelijkbare concepten zijn: BLK, NSK, GNK, LGK en biologisch. Daarnaast dient er een VKI-formulier van dit koppel aanwezig te zijn waaruit blijkt dat de kuikens hun hele leven geen antibiotica hebben gehad. In dit geval wordt er aan de versspecialist gemeldt dat er dieren uit een ander concept zijn geleverd. Dit is nog nooit voorgekomen (datum van schrijven februari 2022).

Bij wijze van hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden als dit conflicteert met de leveringsplicht naar de versspecialist. In het geval dat er een ongevaarlijke Salmonella variant geconstateerd is vermelden wij aan de versspecialist dat er Salmonella geconstateerd is. Dit is wettelijk verplicht. In het geval dat er een gevaarlijke Salmonella variant geconstateerd wordt dan dient het vlees eerst te worden verhit alvorens het wordt uitgeleverd om alle Salmonella’s te doden. Dit is in beide gevallen nog nooit voorgekomen (datum van schrijven februari 2022).

Zodoende wordt er steeds beter inzicht verkregen in het totale concept en worden eerlijke prijzen vastgesteld d.m.v. een open kostprijscalculatie. Dit door de gehele keten heen. De berekeningen worden gemaakt met alle aangesloten bedrijven en vervolgens gezamelijk besproken en vastgesteld. Op deze manier heeft iedereen inspraak.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Versspecialist

Tante Door is alleen verkrijgbaar bij de betere versspecialist (slagerijen, poeliers en horecagelegenheden). Deze versspecialisten werken graag met de mooie en verse Tante Door kipproducten. Zij hebben bewust voor het Tante Door kipconcept gekozen en dragen graag de unieke kernwaarden uit naar de consument. Een overzicht van deze in Nederland gevestigde bedrijven kun je terugvinden op onze homepage. Door het invoeren van jouw plaatsnaam vind je de voor jou dichtstbijzijnde Tante Door Dealer (gespecialiseerd in Tante Door) en Tante Door verkooppunten.

Regelmatig zetten we één van onze Dealers in het zonnetje. Een overzicht inclusief leuke interviews kun je hier lezen. Alleen versspecialisten die gekozen hebben voor een Tante Door dealerschap moeten aan de onderstaande eisen van het Tante Door controleprogramma voldoen.

Deze eisen van het Tante Door controleprogramma worden gecontroleerd door Kiwa VERIN. Alleen bij een score van 100% wordt een certificaat afgegeven door Kiwa VERIN.

Weten waar Tante Door nog meer te koop is? Bekijk dan snel het overzicht

Verkoopadressen