Over Tante Door

Het Tante Door kipconcept richt zich op een betere balans tussen dier, milieu en mens en biedt jou duidelijkheid in leefwijze en opgroei van onze kippen. Zo kies je bewust jouw stukje kip.

Gericht op een betere balans tussen dier, milieu en mens

Wij kunnen niet in één dag de wereld veranderen, maar samen met jou doen we elke dag een stapje. Binnen het Tante Door kipconcept streven wij naar een continue verbetering van de balans tussen de facetten dier, milieu en mens. Om tot een, naar onze mening, betere balans te komen hebben wij weloverwogen keuzes gemaakt. Keuzes als het langzaam groeiende ras, de leeftijd van onze kippen, het soort voer, het gegarandeerde inkomen voor onze Tante Door boeren, maar ook de vestigingsplaatsen van onze bedrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds onze start in 2014 hopen wij dat onze keuzes binnen het Tante Door kipconcept hebben geleid tot een bijdrage aan een betere balans tussen dier, milieu en mens.

Lees verder…

Volledig antibiotica- en cocciodiostaticavrij concept

Het gebruik van antibiotica en coccidiostatica wordt in de gehele keten van het Tante Door volledig uitgesloten. Om te voorkomen dat de Tante Door kippen ziek worden krijgen zij speciaal voer. Door het toevoegen van etherische oliën, zuren en butyraten aan het voer van de Tante Door kippen wordt de darmgezondheid ondersteund. De etherische oliën en zuren werken antibacterieel en butyraten werken ontstekingsremmend en hebben daarmee een helende werking op de darm. Tante Door is een 100% antibioticavrij kipconcept en daarnaast het eerste kipconcept in Nederland dat volledig is overgestapt op coccidiostaticavrij voer. Ook is het vlees van onze Tante Door kippen volledig vrij van gevaarlijke Salmonella.

Lees verder…

100% Nederlandse kip met een volledig gesloten keten

Wij vinden het belangrijk dat je weet waar jouw stukje kip vandaan komt. Tante Door is een 100% Nederlandse kip omdat alle bedrijven in de keten uitsluitend in Nederland gevestigd zijn. Van moederdier tot aan de slager.

Het is een volledig gesloten keten in eigen beheer en staat geheel op eigen benen. Juist hierdoor zijn wij in staat, om samen met alle schakels in de keten, snel verbeteringen door te voeren. Het Tante Door kipconcept heeft naast de algemene standaard certificeringen een totaal eigen controleprogramma wat onafhankelijk gecontroleerd én gecertificeerd wordt door Kiwa VERIN.

Lees verder…

Tante Door Facts

  • Het Tante Door kipconcept heeft naast de algemene standaard certificeringen zoals IKB en HACCP ook een totaal eigen controleprogramma wat onafhankelijk gecontroleerd én gecertificeerd wordt door Kiwa VERIN.
  • Tante Door kuikens beschikken bij uitkomst in de broedkast direct over vochtig voer (early feeding).
  • Vanaf de derde levensweek wordt minimaal om de dag handmatig graan of voer gestrooid om de kuikens afleiding en beweging te geven. Dit is een eis in het Tante Door controleprogramma.
  • Tante Door is een langzaamgroeiend ras en heeft een maximale daggroei van 50 gram.
  • De soja die wij voor het voer van de Tante Door kippen gebruiken is verantwoorde soja (RTRS). Dit houdt in dat er bij het telen is gelet op het verantwoordelijk omgaan met de wetgeving, arbeid, gemeenschap, natuurlijke omgeving en goede landbouwpraktijken.
  • De stallen bij onze Tante Door boeren worden verrijkt met strocrush, vlas of houtkrullen. Deze producten nemen beter vocht op en omdat wij minder kippen per vierkante meter houden resulteert dit in minder tot geen voetzoollaesies (mestinbrandingswondjes).
  • Onze Tante Door kippen beschikken over afleidingsmateriaal in de vorm van verhoogde zitstokken en balen luzerne. Luzerne is een vaste plant die gedroogd en geperst wordt in balen. Luzerne geeft afleiding en houdt de kippen actief, het leert de dieren scharrelen, bodemgericht zijn en stofbaden. Het voorziet in de behoefte voor structuur voor een gezonde darmflora en goede weerstand.
  • Binnen het Tante Door kipconcept hanteren wij een maximaal aantal kippen van 17 per m2 met een gemiddelde van 14 kippen per m2.
  • Onze Tante Door kippen worden met de hand gevangen door een gecertificeerde vangploeg.

Bekijk onze vlogs

Boerendochters Anine en Isa vertellen in een aantal vlogs over het leven van Tante Door.

In 10 korte delen vertellen zij over wat het Tante Door kipconcept inhoudt, zoals bijvoorbeeld het klimaat in de stal, de samenstelling van het voer en waarom dit nu juist coccidiostaticavrij is.

Veel plezier bij het bekijken van de vlogs!

Tante Door vlog 1

Tante Door vlog 2

Tante Door vlog 3

Tante Door vlog 4

Tante Door vlog 5

Tante Door vlog 6

Tante Door vlog 7

Tante Door vlog 8

Tante Door vlog 9

Tante Door vlog 10

Live webcam

Via onze webcam kun je Tante Door 24 uur per dag volgen. De webcam hangt in de stal. Tante Door leeft in meerdere stallen, waaronder ook in de Achterhoek.

Zo leeft Tante Door
Wij laten graag zien hoe Tante Door leeft, verzorgd wordt en opgroeit. Hieronder vind je een ‘live’ foto-beeld van onze webcam. Nieuwe foto’s worden om de minuut op de server gezet. (Druk F5 om de pagina te verversen of wacht een minuut).

Lege stal?
Het kan voorkomen dat de stal van Tante Door leeg is. Bij wisseling van de kippen is het namelijk wettelijk verplicht dat de stal twee dagen leeg staat. De boer van Tante Door kiest soms bewust voor een langere tijd van leegstand, omdat hij het beste voor zijn kippen wil en de ziektedruk laag wil houden. Is Tante Door nu niet te zien? Blijf regelmatig terugkomen en je zult Tante Door zeker zien rondlopen!