Privacyverklaring

Auteursrecht

De inhoud van deze website is gepubliceerd door Tante Door Kip en is auteursrechtelijk beschermd. Tante Door kip is een merk van Veldhoven Kipproducten. Het design, alle teksten, afbeeldingen, onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Veldhoven Kipproducten. Hierbij wordt toestemming verleend om elektronische kopieën en afdrukken te maken van delen van deze website uitsluitend met als doel om deze website te gebruiken als informatiebron voor Tante Door kipproducten. Elk ander gebruik van materiaal van deze website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, modificatie, distributie, of heruitgave, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veldhoven Kipproducten is verboden. Veldhoven Kipproducten en Tante Door kip zijn beiden een wettig gedeponeerd handelsmerk. Andere vermelde namen kunnen wettig gedeponeerde handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Technische onnauwkeurigheden en/of onvolkomenheden voorbehouden.

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Wij verzekeren onze gebruikers dat wij niet opzettelijk enige persoonlijke informatie over u aan derden zullen verstrekken, tenzij u ons daar toestemming voor heeft verleend. Tijdens uw bezoek aan onze website kan onze webserver technische gegevens verzamelen, zoals de naam van uw Internet Service Provider, de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Deze gegevens kunnen u niet persoonlijk identificeren en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website vast te leggen.

Social media buttons

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Youtube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Youtube zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Youtube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij werken samen met

MailChimp 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies (zie kopje ‘cookies’) en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.